Kérem várjon!
nonprofitceg.hu
Kontakt
Pénzügyi adomány - adomanyvonal.com
SMS adomány
Tárgy adomány
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről!
Adó 1% Karuna Alapítvány
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Kolostor építés
EUB utasbiztosítás
INGYENES cégregisztráció!
INGYENES cégregisztráció!
Kedvezményes online biztosításkötések
Titánlapok - weblinktár
adomanyvonal.com - a Karuna Alapítvány támogatásával
2018. február 20. kedd
Online: 1 fő - Ma: 36 fő - Tegnap: 54 fő
Összesen: 373178 fő
Ezt a honlapot azért hoztuk létre, hogy a felajánlókat és az adomány kérőket összehozza. Eligazodást kívánunk nyújtani a leendő adományozók számára a nonprofit szervezetek céljairól és a jelenleg futó programjaikról. Válasszon, legyen támogató!
Adományozhat magánszemély és cég is, tárgyat vagy pénzfelajánlást, bármit, amit önzetlenül fel tud ajánlani. Válasszon biztos kézzel, hogy minél többen érezzék a gondoskodást.

Impresszum

Az, Karuna Alapítvány továbbiakban, mint Szolgáltató-, által üzemeltetett „Nonprofitceg.hu oldal adatnyilvántartó ” rendszert azért hozta létre, hogy minden regisztrált Nonprofit cég részére továbbiakban Felhasználó részére könnyen elérhető megjelenési formát nyújtson. A Felhasználó adatokat tehet közzé, és az adatbázisban díjmentesen böngészhet a regisztrált adatszolgáltatók között. Nonprofit cégek, mint: Alapítványok, Egyházak, Iskolák , Egyesületek és Egyéb szervezetek. Az adatok regisztrációja az oldalon díjtalan és az adatbázisba történő felvétel is díjmentes. Ajánlatának kialakításánál szem előtt tartotta, hogy partnerei minél több információt tudjanak közölni nonprofit tevékenyességükről és elérhetőségükről. Az oldal összeállításánál elsődleges szempont volt a könnyű használhatóság, kezelhetőség és az áttekinthetőség. Az adatbázisban használók ez által egyenes úton megtalálják a számukra megfelelő partnereket.

Kiknek ajánlja az oldalain történő regisztrációt?
Gyakorlatilag mindenféle nonprofit jogi formában működő szolgáltatónak, vállalkozásnak, aki tevékenységét, termékét, szolgáltatását, szeretné minél szélesebb körben ismertté tenni a világhálón böngészők körében. Magánszemélyek, és nem nonprofit szervezetek az oldalon nem regisztrálhatnak, és nem hirdethetnek.

Regisztrációs és hirdetés szabályok
 • A Programban résztvevők a Regisztrációs űrlap elküldésekor hozzájárulnak adataik közzétételéhez.
 • A nonprofitceg.hu” adat nyilvántartásának használata a Felhasználók számára ingyenes, célja, hogy gyors információforrást biztosítson.
 • Az „nonprofitceg.hu”” használata az alábbiakban leírtak teljes mértékű elfogadását jelenti. Az oldalt használó személy (ek) automatikusan elfogadják jelen dokumentum tartalmát és feltételeket.
 • Az „nonprofitceg.hu” felhívja a látogatóinak figyelmét arra, hogy az internetes oldalain elérhető linkek, illetve idegen internetes források tartalma, és az azokon fennálló szerzői jogok tekintetében felelősséget nem vállal.
 • A nonprofitceg.hu ” a felhasználók személyét, valamint általuk megadott adatokat és információkat nem ellenőrzi és azok valóságtartalmát nem vizsgálja. Az ilyen, és ehhez hasonló visszaélésekből származó bárminemű kárért közvetve vagy közvetlenül semmiféle felelősséget nem vállal. Ha a felhasználó adatait jogosulatlanul más személy jelentette be, és ez által kerültek az adatok regisztrálásra, úgy a jogosultnak lehetősége van arra, hogy ezt a Karuna Alapítványnál írásban közölje a info@nonprofitceg.hu emailen, és kérje a regisztrált adatainak törlését. Ez esetben 24 (Huszonnégy) órán belül erről írásban értesíti a regisztrációs kérelmet benyújtó személyt, s amennyiben az a nyilatkozatot nem vitatja, úgy az adatok a nyilvántartásból törlésre kerülnek.
 • Az nonprofitceg.hu ” nem vizsgálja, hogy a linkekben a védjegyek és márkanevek használatára a Felhasználó jogosult e.
 • A „nonprofitceg.hu ” nem garantálhatja, hogy az internetes oldalaihoz való hozzáférés hibamentes vagy folyamatos lesz, így nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyeket az oldalakon szereplő adatokhoz és információkhoz való hozzáférés előre nem látható, átmeneti szünetelése okoz, illetve melyeket az internetes oldal közvetítésével letöltött digitális adatok okoznak.
 • A „nonprofitceg.hu” fenntartja magának azt, jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül oldalain változásokat, módosításokat hajtson végre.
 • A „nonprofitceg.hu” indoklás nélkül elutasíthatja a Felhasználó regisztrációját, vagy bármely hirdetésének megrendelését.
 • Megrendelő: az aki regisztrált nonprofit cégként van hivatalosan nyilvántartva és regisztrált az oldalon és aki fizetett hirdetést rendel az oldalon.
 • Az adatok közzététele a hirdetési akció, kampány elindításától számítva, a „Hirdetési árak” menüben vagy fő oldalon egyéb elhelyezésben, illetve a hírlevélben, valamint a kampánycsomag leírásában feltüntetett ideig tart. Az elindított reklámkampány vagy megrendelési idő ideje alatt a Megrendelő által megrendelt és rendelkezésre bocsájtott adatok elérhetők lesznek a „nonprofitceg.hu” rendszerében a fő megrendelte.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem Megrendelő, sem az oldalt látogató felhasználók üzleti hasznának elmaradásáért. Megrendelő a regisztrációs űrlap kitöltésekor a reklámkampány, banner vagy szöveg hirdetés vagy egyéb megrendelés elindításakor kizárólag az adatbázisban történő megjelenésért vagy fizetős reklámért fizet, nem pedig üzletkör adomány bővítésért, üzleti haszonszerzési lehetőségért.
 • A Szerződő felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezezéseibe ütközik.
 • A Szolgáltatónak joga van:
 • visszautasítani a megrendelést, továbbá
 • saját hatáskörben eljárva vagy írásbeli kérelemre azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, és törölni a regisztrált adatokat, amennyiben a Felhasználó által közölt adatok közzététele jogszabályt sért vagy a tisztességes piaci magatartás követelményébe ütközik.
 • Ha Felhasználó ugyanazt az oldalt, tartalmat vagy http címet több tevékenységhez regisztrálja.
 • A Szolgáltatónak ez a joga fennáll, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó:
 • tevékenysége a szolgáltatás bármely részének jogosulatlan módosítására irányul,
 • kísérletet tesz a szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolásra,
 • jogosultan adatgyűjtés céljából megszerzi a belépési azonosítókat és/vagy e-mail címeket,
 • a számítógépes nyilvántartásba kártékony programokat juttat, amelyek erőforrásokat kötnek (CPU, memória, merevlemez) le, vagy adatvesztést és erkölcsi károkat okozhatnak, mert embereket, pénzt és időt kötnek le,
 • olyan adatokat kíván közzétenni, illetve hoz nyilvánosságra, amelyek megtévesztik vagy megtéveszthetik azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a Felhasználóval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti,
 • a szolgáltatás weboldalai bármely részének jogosulatlan újraformázása vagy átszerkesztése révén nemkívánatos elektronikus kommunikációt létesít, vagy olyan küldeményeket továbbít, amelyek a Szolgáltató által nem megengedettek (a spam, vagy lánclevelek stb.)
 • ha a Felhasználó által nyilvánosságra hozott szöveges, vagy fényképes közlemény
 • nem valós adatot tartalmaz,
 • szerzői jogot, vagy üzleti titkot sért,
 • személyhez fűződő jogot sért, mert megsérti
 • a jó hírnévhez fűződő jogot azáltal, hogy más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel,
 • más képmásával visszaélést követ el,
 • aki a magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.
 • erőszakra buzdít vagy emberi élet kioltására alkalmas fegyvert reklámoz,
 • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz; szexuális szolgáltatást tartalmaz,
 • a nyilvánosságra kerülésével másokban megbotránkozást vált ki.
 • A Szolgáltató oldalán elhelyezett „Ajánljon Minket” menüt a Felhasználó saját felelősségére használja, ezért a Felhasználó ott közölt adataiért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató a http://www.nonprofitceg.hu üzemeltetett weboldalán nem kíván semmiféle kapcsolatba kerülni más weboldalakkal, illetve katalógusába jegyezni olyan oldalakat, melyek az alábbi elemek valamelyikét tartalmazzák:
 • túl sok, vagy konkuráló hirdetések, online adattárak oldalai
 • drogok, illegális gyógyszerek, illegális gyógyszerforgalmazás oldalai
 • propaganda, támadó jellegű, vagy sértő tartalmú oldalak
 • emberi testrészek, vagy testnedvek árusításával foglalkozó oldalak
 • hackelő, megfigyelő, kémkedő termékek, warez oldalak
 • hamis, vagy lopott termékek árusítását hirdető oldalak
 • a Kormány, vagy a rendőrség által kibocsátott dokumentumok árusításával foglalkozó oldalak
 • nem megfelelő kategóriába regisztrált oldalak

A Szolgáltató ingyenes tárhelyen lévő weboldalakat, azok gyakori megszűnése, költözése miatt, nem minden esetben jelenít meg online adatbázisában, weboldalain.

Adatvédelem - Felhasználási Szabályzat
Nonprofitceg.hu oldal felhasználási szabályzata, adatkezelési elve
 • A jelen Okiratba foglalt Jogi- Adatvédelmi Közlemény a felhasználási szabályzat a Karuna alapítvány www.nonprofitceg.hu weboldalán és az üzemeltetésében levő többi az azokon történő használat megkezdésével minden regisztráló felhasználó (látogató vagy megrendelő) nézve kötelező érvényű. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot és az adatkezelés elveit saját maga, egyoldalú döntéssel megváltoztassa, melyet az elfogadást követően köteles közzétenni. A közzététel időpontjáig a már közzétett Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 • A Szolgáltató a Felhasználók adatait jogosulatlanul 3. személy részére nem adhatja ki, kizárólag azok az adatok nyilvánosak, amelyek közzétételéről a Felhasználó döntött. A Felhasználó által nyilvánosságra hozott adatok tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, s ezért vele szemben kárigény emiatt nem érvényesíthető.
 • Az „nonprofitceg.hu „adatnyilvántartó internetes oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban minden jogot fenntart.
 • Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az „nonprofitceg.hu” adatnyilvántartó adatainak másolása, más adatbázisba való gyűjtése, átvétele részben vagy teljes egészében, az adatoknak a saját személyes használatot meghaladó mértékű tárolása, kinyomtatása, vagy bármilyen más módon jogosulatlanok részére a hozzáférhetővé tétele.
 • A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon és egyéb szolgáltatásainak keretében az általa közétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve valamennyi szolgáltatás és tartalom keretén belül közzétett fotó, cikk, hír, link és egyéb tartalmat, grafikai anyagokat, szolgáltatások során használt, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A szolgáltatás kizárólag rendeltetésszerűen használható, a képernyőn megjelenő szöveg és kép kizárólag tárolási célból menthető le, vagy nyomtatható ki, azonban nem publikálható és más célra nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget Megrendelő által biztosított adatok helyességéért. Az adatbázisban megjelenő adatok valódiságáért kizárólag Megrendelő felel.
 • A Szolgáltató a látogatókról statisztikai célokkal statisztikai adatokat gyűjt. Ezek között szerepelhet az IP cím is, amely adott esetben személyes adatnak minősül. Minden ilyen adatot azonban a Szolgáltató csak statisztikai célokkal gyűjt, azokat személyek azonosítására vagy bármilyen más célra fel nem használja, valamint időközönként a statisztikájából ezeket az adatokat törli.
 • Az használata közben a Felhasználó gépére cookie elhelyezése történik. A telepített cookie semmilyen személyes adatot nem tárol vagy továbbít a Szolgáltató felé.
 • A nonprofitceg.hu adatnyilvántartó ” tartalma, elrendezése, színkezelése, az alkalmazott technikai megoldások, scriptek, forráskódok stb. jogvédelem alatt állnak, azok másolása, bármilyen felhasználása terjesztése stb. a Szolgáltató hozzájárulása nélkül tilos.
 • A Szolgáltató minden szolgáltatását regisztrációhoz köti. A regisztráció alatt a Szolgáltató tudomására jutó esetleges személyes adatokat szigorúan bizalmasan, titkosan kezeli, azokat mások számára ki nem szolgáltatja, felhasználásra át nem adja. A regisztrációt és a hozzá tartozó személyes adatokat a Szolgáltató a felhasználói jogviszony megszűnésekor törli. Regisztrációra mindenkinek lehetősége és joga van, aki e-mail címmel rendelkezik.
 • A ingyenes regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a részére e-mailben hírlevelet és értesítést küldjön egy évben négyszer. A Szolgáltató rendszeres hírleveléről a felhasználó Erre nézve a Felhasználó a www. nonprofitceg.hu oldalon írásban nyilatkozhat, kérheti a hírlevélre történő feliratkozást, illetve ennek törlését.

Nyilatkozat:
A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartja.

Budapest, 2010. június 15.
Karuna Alapítvány
Szolgáltató
Regisztráljon most
Letölthető 1% nyomtatványok
Adózási és jogi tudnivalók
Fontos hivatalok
Linkpartnerek
Forrás: www.idokep.hu
Hőtérkép
2015. május 22. péntek, 15:16
Közhasznú
2014. július 21. hétfő, 13:46
SZJA 1% változás
2014. július 21. hétfő, 13:41
Összesen több mint 44 millió euróra pályázhatnak